Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo3c Lá Fhéile Pádraig (17 Márta 2019)

Lá Fhéile Padraig – 17 Márta 2019

Lá ‘le Pádraig 2019

Bheadh sé an-deacair teacht le chéile inniu gan a bheith ag smaoineamh faoin ionsaí ar dhaoine ag guí chun Dé sa Nua-Shéalainn i rith na seachtaine. Aon ionsaí ar chreideamh (is cuma cén creideamh) is ionsaí é ar gach creideamh.

An deireadh seachtaine seo, tá muide ag ceiliúradh an Soiscéal ag teacht go hÉirinn trí Phádraig naofa, agus an difríocht a dhéanann Íosa Críost d’ár saol anseo i measc daoine a aontaíonn linn agus nach n-aontaíonn linn sa gcreideamh (ach a aontaíonn linn faoi ceard atá go maith agus ceart i go leor bealaigh eile taobh amuigh de chreideamh). Téann ár gcroíthe amach go dtí pobal iomlán na Nua-Shéalainne atá faoi bhrón; ciallaíonn an focal comhbhrón go bhfuil brón orainn mar go bhfuil siad faoi bhrón; go háirithe an pobal Moslamach sa tír sin, agus Moslamaigh dea-thola anseo in Éirinn agus ar fud an domhain.

Go dtí roinnt blianta ó shin, bhíodh Moslamaigh agus grúpaí eile nach gcreideann in Íosa Críost ar an taobh eile dúinn, fiú Críostaithe eile nach mbaineann leis an Eaglais Chaitliceach. Ón Dara Comhdháil Vaiticeánach, is é teagasc na hEaglaise Chaitlicigh gur aon phobal amháin iad na ciníocha go léir; go gclúdaíonn an tslánú in Íosa Críost gach uile dhuine a admhaíonn an Cruthaitheoir, agus Moslamaigh sa gcead áit (gar dhúinn) i measc neamh-Chríostaithe. Creideann muid gur sin a bhí i gceist ag Íosa ag an Suipéar Deireannach nuair a dúirt é, agus an chailís ina laimh aige, go raibh sé ag dul go dtí an chrois ‘ar son mórán’. Go dtí cúpla bliain ó shin, bhíodh ‘ar son an chine daonna’ á rá ag an sagart, ach glacann muid leis go bhfuil difríocht idir ‘mórán’ agus ‘an chine daonna’, mar tá a fhios againn go ndiúltóidh roinnt daoine an tslánú in Íosa Críost.

Adhrann na Moslamaigh linne an t-aon Dia amháin, cé go dtugann siad Allah air, ach tugann muide Dia na Tríonóide air Athair, Mac, agus Spiorad Naomh, mar a mhúin N. Pádraig leis an tseanróg, agus go bhfuil muid ag súil leis an slánú a theacht trí Dhia na Tríonóide.

Athnaíonn an Eaglais go bhfuil na reiligiúin eile linn sa tóir ar Dhia nach bhfeiceann muid cé go bhfuil sé gar dhúinn.

Dúirt mé gur ionsaí orainn an t-ionsaí ar na Moslamaigh ag guí i Nua-Shéalainne. Seasann Ioslam agus an Chríostaíocht ar an gceart céanna, is é sin ceart na saoirse creidimh. Tugann ceart na saoirse creidimh cead don uile dhuine cibé creideamh atá acu a chleachtadh go síochánta. Braitheann muid ar an gceart sin chun a bheith anseo inniu, agus admhaíonn muid an ceart sin do dhaoine eile a bheith in áit eile ag adhradh Dé má chreideann siad ann, agus de réir mar a chreideann siad sin.

Agus muid ag ceiliúradh inniu gur tháinig an Soiscéal chugainn anseo in nÉirinn, bíodh ár bpaidreacha go speisialta le pobal uile na Nua-Shéalainne. Go sábhála Dia muid óna leithéid sin a theacht orainn.

Guí an Phobail

Go raibh muide Críostaithe dílis do ghealltanais an bhaiste a d’admhaigh muid dúinn féin ag an gCóineartú.

Agus muid a rá go dtreoraíonn ár gcreideamh in Íosa Críost ár saoil, go raibh córas móralta de shaghas éigin ag an uile dhuine ar domhan linn ionas go gcónóidh muid le chéile i síocháin, mar chairde agus mar aon chlann amháin.

Go raibh fáilte san Nua-Éirinn roimh an gcreideamh Críostaí mar a chuir muintir na hÉireann fáilte roimh an Soiscéal in aimsir N. Pádraig, agus ó shin.

Tá sé sa seanachas gur shuigh ríthe na hÉireann ag éisteacht le N. Pádraig, agus gur thug siad cead dó an Soiscéal a scaipeadh: go n-éiste ceannairí na hEaglaise agus ceannairí an Stáit lena chéile ar mhaithe leis na ndaoine a bhreathnaíonn chucu le haghaidh treoir agus cúnamh.

Go raibh áras réidh i bPárthas ag N. Pádraig dár mairbh agus iad ag teacht chun Dé trí Íosa Críost.