Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 7c 15 Domhnach B (15 Iúil 2018)

14 Domhnach B – 09 Iúil 2018 – Cé a labhróidh amach ar son an rud atá ceart agus cóir muna dhéanann muide é?

An rud a spreag Amos fáidh chun dul go Beithil ag tairngreacht, d’fhéadfadh muid a bheith ag caint faoin saol in Éirinn le blianta gairid anuas.

Mhair Amos nuair a bhí Iosrael faoi rath—cosúil le haimsir an Tíogair Cheiltigh sa tír seo. D’fhás na feirmeacha; tógadh páláis agus tithe samhraidh; cuireadh isteach troscán ornáideach; óladh fíonta den chéad rogha. Mar go raibh na tíortha eile thart orthu (Assyria, An Éigipt, Babylon) tógtha suas le fadhbanna sa mbaile, fágadh Iosrael ina aonar le fás agus le forbairt. Ach tháinig leis saibhreas gan srian agus caimiléireacht. Rinne go leor daoine go maith as an mborradh eacnamaíochta. Níor cuireadh ceist faoi céard a bhí ar siúl. Fiú na sagairt agus na fáithe, d’fhan siad ciúin mar go ndearna siad féin go maith as. Thit siad faoi smacht an tsaibhris agus an iomarca.

Ba é isteach sa saol sin a seoladh Amos fáidh agus é ag labhairt amach faoin mícheart agus faoin eagóir. Chuir an saol mar a chonaic sé é, an bhreabaireacht agus an caimiléireacht, fearg air. Chonaic sé an-difríocht idir saol na ndaoine bochta agus saol na ndaoine saibhre. D’fhógair sé go mbeadh deireadh tubaisteach leis ar fad, ach níor éisteadh leis. Agus tháinig deireadh tubaisteach leis!

Chríochnaigh an Tíogar Ceilteach go dona dúinne. Chaill muid amach go dona: airgead sa bpóca, cead an t-eacnamaíocht a stiúradh, na glúinte don imirce. Fágadh muid níos boichte go spioradálta mar gur chaill muid ár n-anam. Agus fuair Dia céim síos ón áit a bhíodh aige.

Tharla sé in aimsir Amos agus na fáithe. Tharla sé lenár linn féin. Deirtear nach féidir leis tarlú arís! Cé a labhróidh amach má fheictear tús leis arís? An bhfanfaidh muid ciúin mar gur thit muid faoina smacht arís, agus ag déanamh go maith as? Ní ligeann na scrioptúir do dhaoine a chreideann i nDia a bheith ina dtost nuair a théann duine nó an saol ar strae ó bhealaigh Dé.

Guí an Phobail

D’iarr muid ar Dhia sa salm inniu a thrócaire a thaispeáint dúinn. Iarraimis air anois éisteacht lenár bpaidreachta…..

Go leana muid ag fógairt bealaí Dé lenár saol féin, agus labhairt amach amháin nuair a bhíonn gá leis.

Go raibh muid sásta siúl le chéile, agus co-oibriú lena chéile agus i síocháin, ar an turas seo againne ar domhan.

Go raibh muid sásta taisteal go héadrom sa saol seo.

Go nearta Dia na daoine inár measc atá tinn.

Do dhaoine atá ag taisteal agus ar saoire: go raibh siad slán ó chontúirt agus go bhfaighe siad faoiseamh ó imeachtaí an tsaoil.

Ar son na mairbh, go speisialta N., go gcuire an Tiarna fáilte rompu isteach ar Neamh tar éis oilithreacht an tsaoil seo a dhéanamh leis.

A Dhia, go dtuga muid glóir duit lenár mbeatha agus go bhfana muid dílis i do sheirbhís. Éist linn ag guí trí Chríost ár dTiarna. Amen.