Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo5c Domhnach Cincíse (20 Bealtaine 2018)

 

Domhnach Cincíse 19 Bealtaine 2018 – Is é Críost na Croise Críost na hEaglaise

Pentecost Sunday C Seanmóir 2018

Ceiliúrann muid breithlá aon duine le háthas agus le deaghuí, ach maidir le seandaoine, le marcanna an tsaoil orthu, ceiliúrann muid le hómós, ag gabháil buíochais, agus le dóchas go mbeidh siad linn le fada an lá fós. Inniu, Domhnach Cincíse, ceiliúrann muid breithlá na hEaglaise le buíochas, le háthas, agus le dóchas chomh maith, fiú le marcanna an domhain agus le marcanna na mblianta uirthi.

Ar thug Íosa an Eaglais dúinn nuair a thug sé an Eocairist dúinn ag an suipéar deireannach? Nó gur rugadh an Eaglais nuair a tháinig uisce agus fuil amach as a chliatháin ar an gcrois? Nó fós gur thosaigh an Eaglais nuair a d’aiséirigh Íosa maidin Cásca? Go dtí gur tháinig na deisceabail amach as an seomra faoi ghlas (mar a léann muid faoi i nGníomhartha na nAspal), bhí an Eaglais sa mbroinn. Rugadh an Eaglais go poiblí nuair a d’imigh na deisceabail amach Lá Cincíse i Iarúsailéim ag fógairt Íosa do na náisiúin, mar leanbh ag teacht amach as an mbroinn ag fógairt go bhfuil sé/sí beo.

Tá sé suimiúil gur thaispeáin Íosa na marcanna ar a lámha agus ar a chliatháin nuair a thaispeáin sé é féin do na deisceabail sa soiscéal inniu. Tá sé sin feiliúnach mar is é Críost na Croise, Críost na hEaglaise; agus mar a ghlacann muid le marcanna an tsaoil agus an domhain orainn féin (agus marcanna na croise), glacann muid le marcanna an tsaoil agus an domhain ar an Eaglais – mar is muide an Eaglais! Meabhraíonn an Pápa Proinsias dúinn sa tseanmóir is deireannaí a chum sé dúinn go bhfuil an Eaglais naofa cé go bhfuil muide, trína análann sí, inár bpeacaigh (. . . the Church, holy yet made up of sinners, Gaudate et exsultate, 15).

Cloiseann muid institiúid na hEaglaise a rá go minic go bhfuil brón uirthi as a cuid peacaí. Is ceart sin! Ach is maith é chomh maith go n-admhaíonn sí marcanna an tsaoil agus an domhain uirthi féin mar cabhraíonn sé léi a gairm a chomlíonadh le níos mó trócaire agus le níos mó tuisceana ar an duine a mhaireann sa domhan.

Nuair a cheiliúrann muid breithlá, cuireann muid ar leataobh (ar feadh tamaill) na deacrachtaí atá eadrainn. Domhnach Cincíse – ní haon lá é chun a bheith ag caitheamh anuas ar an Eaglais. Glaoigheann an fhéile seo muid chun an Eaglais a cheiliúradh le háthas, le buíochas, agus le dóchas go leanfaidh sí ag fógairt Íosa agus an tSoiscéil dúinn agus dóibh siúd atá ag teacht inár ndiaidh.

Guí an Phobail

Ar son na hEaglaise: go bhfógra sí an Soiscéal i gcónaí; go bhfeice muid Cincís nua san Eaglais sa tír seo. A Thiarna, éist linn.

Go gcloise muid an Spiorad Naomh ag treorú muid faoi mar atá an domhan inniu ní mar a bhí sé cheanna. A Thiarna, éist linn

Go bhfása muid in eolas ar ár gcreideamh faoi luí an Spioraid Naoimh agus go leana muid ar thuras na naofachta. A Thiarna, éist linn

Ar son na ngasúr faoinár gcúram agus a bhfuil ag brath orainn chun turas a thaispeáint dóibh: go raibh toradh agus rath ar an bhfianaise a thugann muid dóibh. A Thiarna, éist linn.

Le bronntanas na beatha faoi cheist sa tír seo faoi láthair, go raibh meas againn i gcónaí ar an mbeatha ón tús sa mbroinn go dtí an deireadh nádúrtha. A Thiarna, éist linn.

Do na scoláirí atá ag réiteach do na scrúdaithe: go raibh an Spiorad Naomh mar thacaíocht acu. A Thiarna, éist linn.

Do na mairbh: go dtuga siad glóir do Dhia ar ár son i láthair an Tiarna ar neamh. A Thiarna, éist linn.