Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

 

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 10c 28ú Domhnach A (15 D Fómhair 2017)

28ú Domhnach A 15 Deireadh Fómhair 2017

Táimid anseo mar gur mian linn.

Ón bparabal sa Soiscéal inniu, faoinár saol a chaitheamh i ndiaidh Íosa Críost, is léir gur cuireadh atá ann. Tá rogha againn. Tá muid saor chun glacadh leis an gcuireadh nó gan glacadh leis. Má ghlacann muid leis an gcuireadh, glacann muid leis (1) mar fhreagra don Soiscéal (tar éis dúinn an Soiscéal a chloisteáil), (2) mar gur mian linn, agus (3) mar go ngeallann sé mórán anseo, agus sa mbeatha shíoraí chomh maith. Tá na Scrioptúir scríofa sa bpátrún sin ón tús – cuireadh agus freagra: Thug Dia (nó Íosa) cuireadh; d’fhreagair (nó níor fhreagair) an pobal, an duine. Gheall Dia (Íosa) mórán dóibh siúd a d’fhreagair.

Léiríonn an parabal (1) an dá saigheas cuireadh chun creidimh: an cuireadh pearsanta agus an cuireadh ginearálta, agus (2) an dá saigheas duine a fhaigheann cuireadh: an duine le suim agus an duine gan suim sna rudaí a gheallann an creideamh.

Sa bparabal, tugadh cuireadh pearsanta do dhaoine a rinne leithscéil; taispeáineann sé sin nach raibh suim acu, ach bhí siad saor chun an cuireadh a dhiúltú. (De réir N. Maitiú, beidh díoscán fiacail agus caoineadh nuair a thuigeann siad céard a dhiúltaigh siad!)

Chuaigh cuireadh ginearálta amach chomh maith chuig daoine nach bhfuair an cuireadh pearsanta; bhí áthas orthu go bhfuair siad an cuireadh ginearálta; ina measc daoine nach raibh ag súil le cuireadh!

Tá píosa ag an deireadh: fear nach raibh gléasta i gceart don bhainis. Seo duine nár chuir é féin amach chun é féin a réiteach don bhainis.

Tá an Eaglais sa tír seo ag crosbhóthar le tamall anois. Leanfaidh sí ag seoladh amach an cuireadh chun creidimh a d’fhág an Tiarna Íosa faoina cúram le déanamh. Tá níos mó daoine sa lá atá inniu ann a dhiúltaíonn an cuireadh; caithfimid a bheith sásta faoi sin. Tá sé níos éasca a rá anois nach gcreideann tú. Fiú, tá sé ‘i bhfaisean’ anois a rá ná gcreideann tú?

Tá an parabal a rá go gcaithfidh daoine a bheith saor chun glacadh leis an gcuireadh chun chreidimh, nó é a dhiúltú. Sa lá atá inniu ann, fágfaidh sé sin muid níos lú mar ghrúpa. Ach táimid saor ag teacht anseo inniu; níl aon duine ag cur brú orainn le bheith anseo; bhí rogha againn agus rinne muid cinneadh a bheith le chéile anseo. Is mian linn a bheith anseo. Chuir muid muid féin amach, b’fhéidir, le bheith anseo, in ionad a bheith in áit éigin eile. Tá ár luach saothair geallta dúinn (1) anseo le linn an Aifrinn, (2) sa tseachtain romhainn, agus (3) ar deireadh sa mbeatha shíoraí.

Guí an Phobail

Mar a thug an rí cuireadh chuig an mbainis sa bparabal, tugann Dia cuireadh dúinn teacht chuige anseo agus teacht lenár bpaidreacha…..

Don Eaglais: go leana sí ag fógairt an tSoiscéil agus an cuireadh chun chreidimh agus chun na beatha atá le cloisteáil inti.

Mar fhreagra ar an gcuireadh a chloiseann muid sa Soiscéal, go nglaca muid le níos mó díograise leis an gcuireadh le háthas agus le buíochas.

Go raibh muid flaithiúl mar a chloiseann faoi Dhia sna Scrioptúir go bhfuil sé flaithiúil.

Do dhaoine atá pósta nó atá ag réiteach don phósadh: go nearta Dia a ngrá dá chéile agus go raibh grá Dé le feiceáil ina ngrá dá chéile agus dá ngasúir.

Do dhaoine i suíomhanna nach bhfuil sé éasca a gcreideamh a admháil agus a chleachtadh: go raibh siad saor ó himní, ó mhagadh, ó idirdhealú, agus ó chontúirt.

Go raibh ár mairbh gléasta don bheatha shíoraí ag séire na Ríochta ar neamh.