Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 11c 33 Domhnach B (18 Samhain 2018)

Domhnach 33 B – 18 Samhain 2018

Tá difríocht mhór idir muide anois agus na céadcríostaithe fadó. Bhí siadsan cinnte go raibh Íosa le filleadh ó neamh aon lá anois tar éis dó imeacht uatha. Bhí siad i gcónaí ag caint faoina bheith réidh don lá sin. Na léachtaí inniu, spreag siad na deisceabail sin chun a bheith foighdeach, agus gan a bheith leisciúil sa gcriedeamh.

Muide anois, leanann muid ar aghaidh lenár saoil gan a bheith ag smaoineamh an iomarca ar an lá deireannach. Maireann muid anois níos mó sa nóiméad seo (mar ba cheart), gan an deifir céanna orainne, agus a bheith ag súil le saol beannaithe anois anseo, agus an bheatha shíoraí mar sprioc againn – lá éigin amach romhainn. Ní hé deifir nó faitíos faoin lá deireannach a spreagann muide anois, ach is mó sin an chontúirt go n-éireódh muid leisciúil sa gcreideamh.

Níor tháinig Íosa ar ais faoi ghlóir mar a shíl na deisceabail go dtiocfadh sé. Seans gur chaill siad dóchas agus muinín, agus an dílseacht agus an fuinneamh sin a bhí acu don Soiscéal ar dtús.

An rud le foghlaim againne, mar sin, is é go mbeadh foighid againn cosúil le mar a bhí orthu a bheith foighdeach. Tá sé difriúil dúinne (agus níos deacra, b’fhéidir) mar níl muid ag súil leis an lá deireannach aon lá aois. Tá an lá sin fad fad amach romhainn! Teastaíonn foighid go géar sa mbeatha seo sa gcreideamh. Teastaíonn foighid nuair nach n-oibríonn rudaí amach de réir mar a bhí muid ag smaoineadh; agus gan an tuáille a chaitheamh isteach.

Is é Dr Phil (ar an teilifís) a dúirt gur maratón an saol seo; ní ráib/sprint/rás é. B’fhearr ár saoil a chaitheamh ó lá go lá le creideamh foighdeach, agus gan leisciúileacht, agus gan a bheith ag smaoineamh go mbeidh seans againn iarracht mhór a chur isteach ag an deireadh nuair a fheiceann muid an líne deireannach, an críoch, os ár gcomhair.

Guí an Phobail

Go raibh an Eaglais mar sholas sa domhan ag fógairt na síochána le go mairfeadh an pobal domhanda gan imní, gan eagla.

In amanta dorcha dúinn, agus nuair a bhíonn eagla agus imní orainn, go raibh muinín againn inár gcreideamh in Íosa, agus ina chuideachta linn, le seasamh in aghaidh na stoirme agus na trioblóide, agus a theacht slán tríothu.

Go raibh Críostaithe dílis don chuireadh chun Íosa a leanacht go dtí an deireadh.

Dár mairbh atá ainmnithe againn ar liostaí na marbh agus N: go gcuirtear fáilte mhór rompu isteach i síocháin Dé.

Caomhnaigh muid, a Dhia. Is chugatsa a théann muid lena chuireann imní agus eagla orainn. Taispeáin don domhan slí na síochána agus na beatha, trí Chríost ár dTiarna. Amen.