Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 10b 28 Domhnach B (14 D. Fómhair 2018)

 

Domhnach 28 B – 14 Deireadh Fómhair 2018

An Mhaith a Théann gan a Bheith Déanta Domhnach 28 B Seanmóir 2018

Tugaigí faoi deara sa Soiscéal mar a rith an duine óg go díograiseach go dtí Íosa agus é féin a chaitheamh ag cosa sheaimpín na mbocht le plámás. Ach dhoirt Íosa uisce ar a chuid díograise.

Is fiú d’Íosa a bheith in ann daoine a mhealladh le scileanna cumarsáide agus trína bheith go deas leo. Ach tá contúirt go bhféadfadh le daoine a bheith tógtha isteach ag an duine Íosa gan éisteacht lena theachtaireacht. An é seo a tharla don duine óg sa Soiscéal? Gur mheal Íosa é, ach níor mheall a theachtaireacht é? Ní féidir glacadh le hÍosa gan glacadh le cé hé, agus lena mhúin sé agus lena rinne sé.

Cheistigh Íosa an duine óg ar na haitheanta sóisialta, iad sin a bhaineann le daoine ag maireachtáil le chéile sa bpobal: marú, adhaltranas, goid, fianaise bhréige, calaois, onóir do thuismitheoirí. Bhí an duine óg sásta gur choinnigh sé iad ar fad! (Deacair a chreideamh!) Ach céard faoin mhaith nach ndearna sé len atá de mhaoin aige agus le spáráil aige?

Caithfidh go bhfuil bealach ann chun maoin an tsaoil a bheith againn agus fós a bheith in ann bealach an tSoiscéil a leanacht go hiomlán.

Ní hé an saibhreas é féin a thagann idir muid agus an bheatha Chríostaí, ach má bhíonn greim ag maoin an tsaoil orainn. Mheall Íosa muid. Glacann muid leis. Ach an leanann muid tríd go hiomlán lena chiallaíonn sé sin.

An bhfuil greim ag maoin an tsaoil orainn, greim chomh láidir sin go dtagann sé idir muid agus an bheatha Chríostaí?

Guí an Phobail

Cuirimis ár bpaidreacha os comhair an Tiarna anois “óir tá an uile ní sodhéanta ag Dia.”

  • Go raibh tuiscint againn ar bhealaigh Dé don domhan.
  • Go raibh díograis na n-óg againn don bheatha Chríostaí.
  • Go raibh greim ag an Soiscéal orainn in ionad ag maoin an tsaoil.
  • Go spreaga Ríocht Dé muid chun a bheith flaithiúil leis an mbreis atá againn.
  • Go raibh ár mairbh faoi dhraíocht agus faoi alltacht i láthair Dé ar neamh.

Tá an uile ní sodhéanta duitse, a Dhia. Éist linn ag guí, neartaigh ár ndóchas, agus athnuaigh ár gcreideamh trí Chríost ár dTiarna. Amen.