Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 1c 2 Domhnach C (20 Eanáir 2019)

An Dara Domhnach C – 20 Eanáir 2019

Sna seachtóidí bhí popamhrán a mhol an pósadh: Father and Son. D’éirigh go maith le Boyzone leis an amhrán céanna sna nóchaidí. Cur síos idir athair agus a mhac atá ann; mac atá ag iarraidh a bhealach féin a dhéanamh sa saol. “Cén deifir atá ort?” a dúirt an t-athair, “Tóg go réidh é. Tá tú fós óg. Tá go leor leor eile le fóghlaim fós. Faigh cailín duit féin; socraigh síos; phós í más maith leat. Féach ormsa, tá mise sean, ach táim sásta.”

Tá go leor leor san amhrán seo faoin saol (is dócha gur b’shin an fáth gur thaitin an t-amhrán le daoine thar na blianta). Cloisimse (i gcomhthéacs an tSoiscéil inniu) Daid ag moladh an pósadh dá mhac. Bheadh mise a rá nach mar sin a mholtar an pósadh; níl bealach níos fearr chun an pósadh a mholadh do dhaoine óga ag tosú amach ar an saol ná tríd an sampla den phósadh a fheiceannn siad sa mbaile, agus thart orthu agus iad ag fás. Cén chaoi a mholann muid an pósadh, an sagartacht, ná aon slí beatha eile, do dhaoine eile ach trína bheith sásta sa ngairm a roghnaigh muid féin?

Tá daoine óga fós ag pósadh – caithfidh go bhfeiceann siad deashampla den phósadh chun iad a threorú chun pósadh. Ach ní phósann an méid céanna daoine sa séipéal. Fiú daoine a chreideann, roghnaíonn siad pósadh sibhialta. Tá an rogha sin níos éasca anois.

Bímse sásta daoine a fheiceáil ag pósadh – más sin go sibhialta, nó taobh istigh de chreideamh. Socraíonn sé muid nuair a dhéanann muid an cinneadh mór sin chun pósadh nó chun sagartacht.

Faoin bpósadh, tá sé go maith do na na daoine iad féin, go maith don chlann. Socraíonn sé daoine. Bíonn siad in ann pleanáil. Tá sé go maith nuair a bhíonn a fhios ag gasúir go bhfuil na tuismitheoirí geallta dá chéile. Go maith do na céilí; go maith do na gasúir; go maith don chlann, agus don sochaí.

Is é teagasc na hEaglaise go gcuireann sacraimint an phósta bláth nua (eile, difriúil) ar an ngrá nádúrtha sin idir fear agus bean. Ní hé go bhfuil sé níos fearr nó níos deise, ach go bhfuil sacraimint an phósta ann dóibh siúd a chreideann agus a theastaíonn an grá nádúrtha a cheiliúradh sa bpósadh le hÍosa i láthair – mar a fuair sé cuireadh a bheith i láthair ag an bpósadh i gCana.

Guí an Phobail

Tá Íosa in ann cuidiú linn inár ngá. Guímis mar sin…

An tseachtain seo, tá an Eaglais dírithe ar aontacht idir Críostaíthe: go raibh muid aontaithe níos fearr i gCríost.

Go gcuire muid níos mó béime ar a cheanglaíonn le chéile muid, fiú sa bpósadh.

Do dhaoine atá pósta nó geallta: go bhfeictear grá Dé sa ngrá atá acu dá chéile

Go dtuga muid deashampla sna gairmeacha dóibh siúd ag teacht inár ndiaidh.

Do dhaoine i ngá: go seola Dia daoine agus acmhainn chucu chun iad a ardú suas arís.

Maidir le cúrsaí spórt ar an lá seo: go n-éirí le foireann an pharóiste sa gcluiche amárach; go mbaine muid ar fad taitneamh as; go raibh daoine slán sábhailte ag taisteal agus ag ceiliúradh.

Ar son na marbh (N.) go gcuire an Tiarna fáilte rompu chuig an mBainis ar neamh.

A Dhia, níor theip ar do Mhac teacht i gcabhair ag an bpósadh i gCána. Éist linn, agus tar i gcabhair orainn mar guíonn muid tríd an Críost céanna a mhaireann leatsa trí shaol na saol. Áiméan.