Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 8a 18 Domhnach B (5 Lúnasa 2018)

Domhnach 18 B Seanmóir 2018: Is fiú cur suas leis an bhfásach agus le cruatan le haghaidh rudaí a mhaireann.

Domhnach 18 B Seanmóir 20018

Is é an Eocairist atá á phlé ag N. Eoin sa Soiscéal seo a bheidh againn le cúpla seachtain eile. Thosaigh sé leis an míorúilt a chuala muid an tseachtain seo caite agus atá bunaithe ar an ar an turas trasna an fhásaigh ón Éigipt a rinne clann Iosrael. Mar a chothaigh Dia iad le manna sa bhfásach, cothaíonn Íosa a dheisceabail (agus muide san Eaglais) lena chorp féin.

Ach céard faoin ngearán a rinne clann Iosrael sa bhfásach? Tuigeann muid go raibh ocras, tart agus tuirse orthu. Leis sin, ní raibh a fhios acu cá raibh siad ag dul. Bhí daoine ab fhearr leo filleadh ar an Éigipt, ar an sclábhaíocht, in ionad cur suas le cruatan an fhásaigh. B’fhéidir gur thosaigh an mhísástacht a thuirling orthu le duine nó beirt ag gearán agus ansin scaip sé tríd an ngrúpa cosúil le tine, fiú tar éis do Dhia iad a shaoradh ón ndaoirse agus ón sclábhaíocht.

  • Is contúirt é seo dúinn: mar a scaipeann clamhsán agus casaoid a d’fhéadfadh tosnú le beirt nó triúr thar chupán caife agus a scaipeann agus a dhéanann dochar sa bpobal.
  • Nó abair gur mhaith le duine drochnós a bhriseadh a dhéanann sclábhaí de/di, agus a theastaíonn am sa bhfásach len é a smachtú, ach le glór sa gcluas ag cur cathú chun ‘filleadh ar an Éigipt’.

Tá abairt sa Soiscéal a thugann tacaíocht sa mbeatha Chríostaí agus sa gcathú: “Ná saothraígí an bia a théann amú, ach saothraígí an bia a mhaireann.” Is fiú cur suas leis an bhfásach agus le cruatan le haghaidh rudaí a mhaireann.

Guí an Phobail

Thug an Tiarna arán dóibh ó Neamh. Guímis ar Dhia dár n-arán inniu.

Go nearta an Tiarna muid chun an fásach a fhulaingt go foighdeach mar Eaglais agus mar Chríostaithe ar an turas seo le chéile.

Go bhfága muid na drochnósanna atá againn inár ndiaidh agus go maire muid as an Soiscéal as an nua.

Dóibh siúd a mhaireann ó lá go lá gan treoir ina saol nó gan mórán suim acu i rudaí buana: go bhfeice siad go bhfuil oidhreacht shaibhir á hofráil sa Soiscéal.

Do ndéana gach duine againn rud beag chun deireadh a chur le hocras domhanda.

Dár mairbh: go gcreide muid go bhfuil muid fíoraontaithe leo i gceiliúradh seo na hEocairiste.

A Dhia, ár nAthair, is é do bhronntanais a mhaireann chun na beatha síoraí atá uainn thar rudaí ábharacha. Éist linn agus muid ag guí chugat d’ár riachtannais don saol seo agus don saol thall, trí Chríost, ár dTiarna. Áiméan.