Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo3b2 Lá ‘le Pádraig (17 Márta 2018)                        3b 4 Carghas B (11 Márta 2018)

 

Lá Fhéile Padraig & An Ceathrú Domhnach den Charghas B – 11 Márta 2018

N. Pádraig 17 Márta 2018

Réamhfhocal:

Inniu comórann muid (1) ár gcreideamh in Íosa Críost a thug N. Pádraig chugainn, agus (2) ár náisiúnachas. Bhíodh an dá rud seo fite fúite roimhe seo, ach níl anois. San fhéile seo inniu, ar feadh aon lá amháin, tagann siad le chéile arís ar bhealach a cheanglaíonn muid le stair iomlán na tíre seo.

Smaoineamh

Bhí teaghlach Phádraig naofa compordach sa saol. Gach rud a bhí ag teastáil ó Phádraig óg, bhí sé le fáil aige. Tugadh oideachas maith dó. D’ár leis féin, ní raibh sé cráifeach cé go raibh a mhuintir an-ghafa leis an Eaglais. Ní raibh aon suim aige inti. Fiú, níor chreid sé i nDia ag an am sin. D’athraigh sé seo nuair a tugadh go hÉirinn é mar sclábhaí, nuair a chaill sé gach compord, a chlann, agus a chairde. Ba é ansin a d’airigh sé Íosa Críost ag caint leis, roimhe, istigh ann, agus é ina luí agus ina sheasamh.

Tá an-difríocht idir an saol anois agus in aimsir Phádraig, ach tá dearcadh Phádraig óig fós beo le chuile rud nua-aimseartha atá againn, chuile chompord, agus pléisiúr á lorg san uile rud.

Ní raibh suim ag Pádraig an déagóir i gcúrsaí chreidimh, ach bhí sé tábhachtach dó ina dhiaidh sin gur tógadh mar Chríostaí é, go raibh sé oilte sa chreideamh. Nuair a bhí sé i ngá, bhí a fhios aige céard a dhéanfadh sé; d’fhill sé ar an oideachas sa chreideamh a fuair sé sa teaghlach sa bhaile ina óige.

Níl aon rud chomh maith leis an saol é féin chun muid a threorú chun chreidimh.

Guí an Phobail

Ceiliúrann muid ár náisiúnachas inniu ar an bhféile seo nuair a chomórann muid teacht an tSoiscéil go dtí an tír seo trí Phádraig Naofa.

Go raibh spiorad an mhisinéara ar nós Naomh Pádraig beo inniu. A Thiarna, éist linn.

Go bhfana muid dílis dár gcreideamh, dár gcultúr, dár dtraidisiúin, dár náisiún. A Thiarna, éist linn.

Go n-éirí go maith le himircigh an lae inniu anseo agus thar lear. A Thiarna, éist linn.

 

Go bhfeice na mairbh luach saothair an tsaoil atá caite le creideamh. A Thiarna, éist linn.

A Dhia na glóire, gabhaimid buíochas leat as ucht Naomh Pádraig a sheoladh chugainn leis an Soiscéal. Cuidigh linn i gcónaí a bheith dílis duit agus do do Bhriathar, agus éist lenár bpaidreacha ar ár son féin, ar son na tíre seo, agus ar son aon duine atá i ngá in Éirinn nó sa domhan, trí Chríost ár dTiarna. Áiméan.

 

An Paidir

Bhí taithí ar an imirce ag Pádraig naofa féin. Guímis leis ar son imirceach ar fud an domhain inniu.

Focal Scoir

“Is é an teaghlach an chéad scoil ina múintear luachanna daonna.” (Amoris Laetitia 274)

  

An Cúigiú Domhnach den Charghas – 18 Márta 2018

Réamhfhocal

Cuirtear an síol sa talamh nuair a thagann an uair agus tugann sé toradh uaidh. Is é Íosa Críost an síol a fuair bás le go mbeadh an bheatha ag gach duine a ghlacann é agus a chreideann ann.

Smaoineamh

Bhí Gréagaigh a tháinig ag iarraidh Íosa a fheiceáil. Tá gach ní atá i gceist sa Charghas agus sa bheatha Chríostaí le fáil san iarratas sin – Íosa a fheiceáil. De réir an tSoiscéil, tá Íosa le feiceáil sa ghráinne arbhair a thiteann go talamh agus a fhaigheann bás, is é sin, Íosa féin ardaithe suas chun báis ar an gcrois.

Sa chéad léacht, tá Iarimia fáidh ag súil le conradh nua a dhéanfadh Dia le Iosrael. In ionad a bheith scríofa ar leac mar a bhí sa chonradh a rinne Dia le Maois, beidh an conradh nua scríofa ag Dia ar chroíthe na ndaoine. Tuigeann muid ón Soiscéal go ndearna Dia an conradh nua seo linn in Íosa, agus go bhfuil an bás i gceist: bás Íosa féin, agus muid ag fáil bháis chomh maith d’ár dtoil féin.

Is é Íosa ar an gcrois an sampla is fearr den fhéinsmacht sin go bás. Labhair Íosa go minic faoin smacht mar bhás. Tugann an Carghas seans dúinn an smacht a chleachtadh le go mbeadh muid dírithe níos mó ar an smacht ar chuir Íosa ar féin ar son na Ríochta, agus le go mbeadh muid páirteach i dtorthaí a chroise leis.

Guí an Phobail

Agus muid ag déanamh an Charghais seo, guímid:

Ar son croíthe a éisteann lena bhfuil scríofa orthu ag Dia. A Thiarna, éist linn.

Ar son athnuachana croí trí smachtú an Charghais. A Thiarna, éist linn.

Ar son daoine a bhfuil crois le fulaingt acu ag an am seo. A Thiarna, éist linn.

D’ár mairbh tar éis dóibh croiseanna an tsaoil seo a fhulaingt i ndiaidh Íosa Críost. A Thiarna, éist linn.

Déan trócaire orainn, a Dhia ár nAthair, de réir do bhuanghrá, agus muid ag guí trí Chríost, ár dTiarna. Amen.

An Paidir

Agus muid ag guí go bhfeice muid Ríocht Dé i láthair níos mó inár measc, guímid:

Focal Scoir

“Ní féidir caidreamh an teaghlaigh a chaomhnú agus a thabhairt chun foirfeachta ach amháin trí spiorad mór na híobartha.” (Amoris Laetitia 106)