Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

 

 


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo2c 1 Carghas B (18 Feabhra 2018)

 

An Chéad Domhnach den Charghas B – 18 Feabhra 2018

Táim ag smaoineamh inniu faoi mar a sheol an Spiorad Naomh Íosa amach sa bhfásach sular thosaigh sé ag seanmóireacht i nGalilee. ‘Séard atá anseo ná Íosa ag réiteach é féin don seanmóireacht agus don chrois, agus, sa réiteach sin, go gcuirfeadh sé aithne ar a chuid naimhde féin, agus an namhad ba mhó a bhí aige ná an diabhal! Táimid ag caint, mar sin, faoi féin eolas a bheith ag Íosa ar an nádúr daonna seo againne imeacht ón mbealach a theastaíonnn ó Dhia muid a dhul.

Fanaimís leis an smaoineamh sin: eolas a bheith againn ar ár laigí féin, agus cleachtadh a bheith againn á gcur faoi smacht go rialta, agus sna rudaí beaga, ionas nuair a bhíonn sé deacair (nó nuair a bhíonn muid íseal agus lag) go mbeidh muid réidh chun troda, agus go mbeidh muid dílis dúinn féin agus dár gcuid bprionsabail, agus go mbeidh an bua againn. Táimid ag caint anseo faoi na suáilcí a chleachtadh sna rudaí beaga le go mbeidh siad mar chuid dár nádúr don uair sin nuair a ghlaoitear orainn a bheith seasmhach maidir le cé hé muid mar Chríostaithe, agus cé hé atá muid ag iarraidh a bheith.

Ní féidir a bheith ag súil go mbeidh muid in ann seasamh don cheart agus don chóir, don mhaith a dhéanamh, a bheith trócaireach, buíoch, dóchasach, agus dílis nuair atá muid faoi bhrú muna ndéanann muid na rudaí seo a fhorbairt agus a chleachtadh ó lá go lá.

Tugann an Carghas deis dúinn ár laigí (ár naimhde) féin a ainmniú agus a chur faoi smacht, agus (ina dhiaidh sin) na tréithe atá muid ag iarraidh a bheith againn (agus a thaispeáineann cé hé muid mar Chríostaí) a chothú, a chleachtadh, agus a fhorbairt, le go mbeidh muid dílis nuair a thagann ‘an diabhal’ chugainne (agus tiocfaidh) ag iarraidh muid a mhealladh ón mbealach sin a ghlac muid roimhe seo a dhul.

Guí an Phobail

Ag guí inniu:

Go lige muid don Spiorad Naomh muid a threorú sa gCarghas seo.

Go gcomhlíona muid dualgaisí an Charghais (troscadh, guí, agus déirce a thabhairt) ionas go mbeidh muid réidh don Cháisc.

Go raibh muid ionraic faoi na drochnósanna atá againn agus go ndéana muid iarracht speisialta iad a chur faoi smacht.

Go raibh na haingil ag freastal orainn i gcónaí.

Agus ár mairbh saor ón gcorp, go raibh Ríocht Dé ina radharc acu.

A Dhia ár nAthair, spreag muid le do spiorad sa gCarghas seo. Oscail muid don fhírinne, agus neartaigh muid chun na céimeanna a thógáil chun Íosa Críost a leanacht níos fearr, eiseann a mhaireann agua a rialaíonn trí shaol na saol. Amen.