Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 2c 6 Domhnach C (16 Feabhra 2019)

An Séú Domhnach C – 17 Feabhra 2019

Sa Soiscéal inniu, léann muid na Biáide de réir N. Lúcás. Tá cúpla rud difriúil sa tuairisc a thugann Lúcás dúinn ón tuairisc a scríobh N. Maitiú.

  1. Lonnaigh Maitiú an teagasc seo ar chnoc. Dá bhrí sin, tugann muid An Seanmóir ar an gCnoc air. Tá Íosa thuas ansin sna harda ag Maitiú – b’fhéidir scartha ó na daoine. Lonnaigh N. Lúcás é ar thalamh réidh. Lonnaigh sé Íosa i measc na ndaoine. Déanann sé sin Íosa níos gaire dúinn, níos éasca dul chuige……
  2. Thug Maitiú 9 Biáide dúinn: Is méanar…. Is méanar…. Is méanar….. Thug Lúcás 4 cinn dúinn, agus ceithre mhairg ag dul leo: Is méanar… / Is mairg…., Is méanar… / Is mairg…. Seasann siad in aghaigh a chéile. Agus na daoine a cheapann go bhfuil siad saibhir, sách agus ag ceiliúradh de réir an domhain, tá siad bocht go fíor, le fíorocras orthu. Ba chóir dóibh a bheith ag gol!
  3. Cé go raibh slua i láthair sa dá leagan den scéal, scríobh N. Lúcás gur labhair Íosa na Biáide lena dheisceabail – ní leis an slua. Céard atá ar siúl ansin ach nach mbaineann an teagasc seo sna Biáide le daoine go ginearálta, ach do dheisceabail Íosa Críost go sonrach. Faigheann deisceabail an grásta chun na Biáide a thuiscint, agus iad a chleachtadh ina saoil.

Ní thuigfidh an domhan na Biáide. Ní thuigeann an domhan Críostaithe. Muide Críostaithe, breathnaíonn muid ar rudaí le súile difriúla. Ní thuigfidh daoine a smaoiníonn de réir an domhain na Biáide mar caitheann siad bealaigh an domhain bun os cionn. Sin rud a ritheann tríd an Soiscéal ar aon nós.

Le bheith in ann an Soiscéal a thuiscint agus a leanacht, bíonn orainn teacht chuige, agus é a léamh agus a chloisteáil, le súile Íosa.

Guí an Phobail

  • Go raibh an Eaglais i measc daoine, ag crosbhóithre an tsaoil, ag fógairt an tSoiscéil dóibh siúd le cluasa agus croíthe atá réidh chun éisteacht leis.
  • Go mbreannaí muid ar an saol, ar dhaoine, ar a chéile, mar a bhreannaíonn an Tiarna orainn le grá agus le meas.
  • Go raibh deireadh le bochtannas agus ocras de gach saigheas sa tír seo.
  • Go bhfaighe daoine atá faoi bhrón sólás; go raibh áthas orthu arís.
  • Is méanar dár mairbh a chuir a ndóchas sa Tiarna fad is a bhí siad sa saol seo agus a chónaíonn leis anois ar neamh.

A Dhia na lúcháire, cuireann Soiscéal Chríost áthas ar ár gcroíthe. Éist linn ag guí chugat trí Chríost céanna an tSoiscéil a mhaireann agus a rialaíonn leat trí shaol na saol. Amen.