Paróiste an Spidéil

 

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.


Weekly ReadingsLéachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 3d 3 Domhnach Carghas C (24 Márta 2019)

An Triú Domhnach den Charghas – 24 Márta 2019

3 Carghas C Seanmóir 2019

Chonaic muid ar an nuacht Dé hAoine sochraidí na ndéagóirí a fuair bás go treagóideach oíche Lá ’le Pádraig. Treagóidí – fágann siad níos mó ceisteanna ná freagraí: Cén fáth? Cé orthu atá an milleán?

Go leor drochrudaí a tharlaíonn sa saol, buaileann siad daoine neamhchiontacha…., daoine óga….., daoine ag dul i mbun a gcuid dualgais go ciúin……, daoine ag baint taitneamh as an saol…. Neartaíonn creideamh daoine áirithe in amanta mar sin, ach cailleann daoine eile creideamh i nDia á rá ‘Cén fáth gur lig Dia dó tarlú?’

An Soiscéal inniu, tá trí cuid leis:

  1. Tháinig daoine go Iarúsaléim chun íobairtí a ofráil. Chuir Pioláit chun báis iad! Bhí faitíos air go raibh éirí amach á phleanáil acu.
  2. An dara rud, tharla timpiste. Thit foirgneamh agus maraíodh ochtar déag.
  3. An parabal a d’inis Íosa faoi gcrann fige. Cuireann Íosa béim ar na daoine atá beo agus fós blianta fada le caitheamh, agus seans fós acu toradh a thabhairt.

Réitíonn an chéad dá eachtra muid don teagasc a thugann Íosa maidir le treagóidí, fulaingt, agus drochrudaí, agus daoine ag fáil bháis, mar bhí daoine ag smaoineamh gur tharla na drochrudaí mar gur pheacaigh na daoine.

Téann ár gcroíthe amach go dtí na daoine sa gceantar sin sa Tuaisceart, go speisialta an trí theaghlach, agus go dtí cairde agus comhscoláirí na ngasúr a bhásaigh. (Feiceann beagnach gach paróiste é am éigin.) Is maith iad a fheiceáil ag tabhairt aire dá chéile na laethanta seo. Ach is é an freagra atá sa Soiscéal inniu don bhás treagóideach agus don fhulaingt, ní hé ‘Cén fáth?’gur tharla sé, ach cén chaoi a théann muid ar aghaidh ón tubaiste seo.

Tá an parabal ag meabhrú dúinn go bhfuil muide beo beathach, agus ag spreagadh muid chun muid féin a phiocadh suas, mar a déarfá, nuair a bhuaileann an saol muid, agus ár saol féin anois a chaitheamh go hiomlán agus toradh a thabhairt.

Ní hé go bhfuil an teachtaireach crua orainn má luíonn muid síos faoi ualach an tsaoil! Tá sé an-soiléir sa bparabal go dtugann Dia neart ama dúinn agus go bhfuil sé foighdeach, ach ní stopann sé ag súil le toradh uainn a phlandaigh sé anseo ar talamh an domhain.

Guí an Phobail

Is grámhar trócaireach é an Tiarna, foighneach agus lán de cheansacht. Tagaimid chuige lenár bpaidreacha.

Go gcuire muid aithne níos fearr ar thoil Dé dúinn sa gCarghas seo.

Ag machnamh ar Mhaois sa gcéad léacht agus mar a ghlaoigh Dia é: go gcloise muide Dia ag glaoch muid agus ag seoladh amach muid.

Go gcabhraí an Carghas linn ‘toradh níos mó a thabhairt’; go dtuga muid cead do Dhia an garraíodóir muid a mhúnlú agus a bheathú.

Do dhaoine tinn, i ngá, ag fulaingt, faoi bhrón, as obair….: go bhfana siad dóchasach go nglacfaidh siad páirt iomlán arís sa saol agus toradh a thabhairt. A Thiarna, éist linn.

Do dhaoine óga an pharóiste seo: go bhfaighe siad taithí ar an gclann agus ar an saol anois atá sona sásta, agus a réiteoidh iad le bheith trócaireach, gráúil, tuisceannach, foighdeach . . . nuair a thagann sé chucu chun rudaí sa bpobal a stiúradh.

Ar son na marbh (go speisialta N.); go mbaine siad amach an garraí síoraí ar neamh tar éis a bheith ag saothrú sa ngarraí anseo ar domhan.

A Dhia, ár nAthair, agus muid ag éisteacht le do bhriathar, iarraimid ortsa éisteacht lenár bpaidreacha inniu trí Chríost ár dTiarna. Amen.